Elbusser i Næstved

Se også

Galleri

Elbusser i Næstved

Trafikselskabet Movia har sammen med kommuner og regioner et mål om, at alle Movias busser skal køre fossilfrit i 2030, og at mindst halvdelen kører på el. Derfor var det et vigtigt skridt på vejen, da Næstved i marts 2022 fik 17 bybusser udskiftet til klimavenlige elbusser.

Powered by GodEnergi

GodEnergi har etableret ladefaciliteterne, så de 17 busser kan trille (næsten) støjfrit rundt i Næstveds trafik – både til gavn for passagerer, chauffører og klimaet. De 17 elbusser lader op på et busdepot på Banegårdspladsen, hvor vi har etableret ni 150 KW-ladere med to udtag i hver.

Udført af egen entrepriseafdeling

I GodEnergi A/S har vi vores egen entrepriseafdeling med ude på projekter. Det giver helt unikke muligheder for, at vores elektrikere og entreprisefolk sammen kan løse opgaverne. Også i Næstved havde vi entrepriseafdelingen med. For at få strøm til de mange ladere, skulle der etableres over én kilometer kabelrør. Derudover skulle der etableres fundamentfliser og fundament til den store eltavle, og så skulle den store transformer etableres. Rundt om transformer og eltavle har vi etableret pullerter til at markere og beskytte det vitale udstyr.

På så stort et busdepot er det naturligvis vigtigt, at det er sikkert og tydeligt for buschaufførerne, hvordan de kommer rundt med busserne på pladsen. På grund af trafikale hensyn, skal busserne bakke ind på parkeringspladserne, når de skal lade. Derfor har vi lavet markeringer, som busserne kan parkere efter, når de bakker ind. Markeringerne er lavet således, at når de er midt i bussens bakkamera, så ved chaufføren, at bussen holder rigtigt i forhold til ladestanderen. I tilfælde af at bussen passerer markeringen, har vi etableret 20 stk. maxistop i p-båsene, som er en slags liggende pullert, der stopper hjulene på bussen.

En stor forskel for Næstved

Med indsættelsen af de eldrevne busser mindskes Næstved Kommunes C02-udledning med cirka 860 tons, N0x-udledningen mindskes med 3,9 tons og partikeludledningen mindskes med 21 kg årligt.

En stor tak for tilliden til Tide Bus og også en tak for godt samarbejde til kinesiske Yutong, som har leveret busser og ladere.