Partner bag elbilviden.dk

Partner bag elbilviden.dk

Vi er blandt partnerne bag elbilviden.dk. Elbilviden.dk er Region Hovedstadens platform, der giver private bilister, erhvervslivet og det offentlige neutral viden om elbiler. På siden kan man blive klogere på elbiler, placeringer af ladestandere, regler, muligheder, myter og meget andet.

Som partnere bidrager vi økonomisk samt med vores viden og erfaring inden for infrastruktur til eltransport. Det er vigtigt for os, at vi er med til at gøre det let at blive elbilist, og derfor er vi stolte over at være partner bag elbilviden.dk.